Felsefemiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün onayı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin başkanlığında yürütülen arkeolojik çalışmaların bilimsel düzeyi her zaman en üst seviyede tutulmaktadır. Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden alanlarında uzman ve deneyimli bir ekip tarafından yürütülen arkeolojik kazıların sonuçları detaylı bir şekilde belgelenmekte ve bilim çevreleri ile paylaşılmaktadır. Arkeolojik kazılara paralel olarak yürütülen katılım temelli “toplum için arkeoloji” çalışmalarında ise, alanın içinde bulunduğu mahallenin sakinlerinin ihtiyaçları ve beklentileri her zaman ön planda tutulmaktadır. Arkeolojik kazılar, mimari ve çevre düzenlemeleri, kültürel miras eğitimleri ve mahalle sakinlerinin katılımına yönelik çalışmaların tamamında sürdürülebilirlik ilkesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, yapılacak arkeolojik kazı ve araştırma çalışmalarının sonucu olarak, 1. derece arkeolojik alanın mevcut sınırlarında ve mevcut yapılı çevrede hiçbir değişiklik öngörülmemektedir.