KÜÇÜKYALI’DAKİ ARKEOLOJİNİN YORUMLANMASI

Sürmekte olan arkeolojik kazılar alanın tanımlanmasına yönelik yeni veriler sunmaktadır. Bu çerçevede, yapı Orta Bizans döneminde banliyöde kurulmuş büyük ölçekli bir manastır olarak tanımlanabilmektedir. Münzevi bir hayatın sürdüğü manastır, 9. yüzyılın ikinci yarısında Bizans İmparatorluğu’nun önde gelen şahsiyetlerinden olan ve sonradan Konstantinopolis kilisesinin başına geçen Patrik İgnatios tarafından inşa ettirilmiştir. Bu manastırda belli bir süre zaman geçirmiş olan İgnatios, MS 867 yılında kilisenin yanındaki mezar odasına defnedilmiştir. Kilisenin Başmelek Mikail’e adandığı ve Satyros ismini aldığı bilinmektedir.

Manastırdaki hayatın geç Bizans dönemine kadar sürdüğü, 14. yüzyılın ortalarında Osmanlı taburlarının bölgeyi ele geçirmesinin ardından ise aniden sona erdiği bilinmektedir. Alanda herhangi bir çatışma izine rastlanmamıştır, ayrıca alan Osmanlı döneminde kullanılmamıştır.

Sarnıç, kilise ve kule yapısı dışında manastır kompleksinin diğer bölümleri günümüze ulaşamamış olsa da mevcut yapılar manastır hayatı ve mimarisi hakkında nadir veriler sunmaktadır. Satyros Manastırı, İstanbul’da 9. yüzyıldan günümüze ulaşmış tek manastır yapısıdır.