Küçükyalı ArkeoPark Kazıevi/Ziyaretçi Merkezi tamamlandı

Arkeolojik alanlarda kazı dönemlerinde barınma, dinlenme, depolama, veri işleme, belgeleme gibi çok çeşitli ihtiyaçların karşılanması için kazıevleri kullanılmaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, Kazıevi/Ziyaretçi Merkezi Yapısı, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yürütülen “Sürdürülebilir Kentsel Arkeoloji Deneyimi: Küçükyalı ArkeoPark” projesi kapsamında sarnıcın giriş kapsının karşısındaki alana inşa edildi. Yapının yerinde arkeolojik sit alanında 1990’larda bodrum katlı kaçak yapı nedeniyle büyük bir tahribat oluşmuştu. Bu nedenle Kazıevi/Ziyaretçi Merkezi, üzerine inşa edildiği tescilli arkeolojik alana en az müdahalenin olabilmesi için tekil temeller üzerine inşa edildi. Tamamen ahşap olarak inşa edilen bu yapı iki bağımsız birimden oluşmaktadır. Yapının birimlerinden bir tanesi aktif bir kent parçası içinde bulunan arkeolojik sitte yürütülecek kazı çalışmalarında lojistik merkez olarak kullanılmasının yanı sıra diğer birim ise mahalleliye hizmet verecek, ziyaretçiler için bilgi alabilecekleri bir kamusal mekân ve alan yönetim planının yürütülmesi için ofis olarak kullanılacak. Bu iki birimin ortasındaki avlu da yine mahalleli için bir buluşma alanı olacak.