Küçükyalı ArkeoPark, İstanbul’da turizmin yoğunlaştığı bölgelere alternatif oluşturabilecek özellikler taşımaktadır. İstanbul’un Asya Yakası’ndaki tek aktif kentsel arkeolojik alan olması ve gerek deniz ulaşımı gerek raylı sistemler ile kolay ulaşılabilir olması, alanın İstanbul’un kültür turizminin önemli bir parçası olma potansiyelini artırmaktadır. Yakın çevredeki Cumhuriyet dönemi mimari mirasına ek olarak, Adalar ile olan tarihi ve kültürel bağları da Küçükyalı ArkeoPark’ı içine alan sürdürülebilir kültürel rotaların oluşturulmasını mümkün kılmaktadır.

Küçükyalı ArkeoPark’ı, yakın çevresini ve Adalar’ı içine alan sürdürülebilir kültürel rotaların oluşturulması amacıyla, alanda yürütülen LIMEN: Ege’den Karadeniz’e Kültürel Limanlar projesi kapsamında iki atölye çalışması düzenlendi. İlk atölye 10 Ekim 2014 tarihinde Kültür Rotaları Derneği ile birlikte Küçükyalı ArkeoPark’ta gerçekleştirildi. Bu atölye çalışmasına Türkiye’den ve Avrupa’dan kütlürel rotalar alanında çalışan çeşitli kurum temsilcileri ve akademisyenler katıldı. İkinci atölye çalışması ise 28 Şubat 2015 tarihinde Kültür Rotaları Derneği ve Adalar Kent Konseyi ile birlikte gerçekleştirildi. Bu toplantıda üç rota üzerinde yoğunlaşıldı; 1) İstanbul Kent Surları’na yoğunlaşan İstanbul Kent Rotası, 2) İstanbul Asya Yakası ve Adalar Rotası, 3) Anastasia Surları ve Çatalca’daki su kemerlerine yoğunlaşan İstanbl Avrupa Yakası ve Yakın Çevresi rotası.

Marmara Sahili’ndeki mevcut bisiklet yolundan Küçükyalı ArkeoPark bir bisiklet şeridinin ulaşması için başlatılan çalışma sayesinde alan bisiklet ile de kolay ulaşılabilir hale gelecek.