KÜÇÜKYALI ARKEOPARK’A HOŞGELDİNİZ!

Bizans döneminde bugünkü mevcut sınırlarının ötesine uzanan Küçükyalı’daki yapı kompleksi, yakın çevresindeki banliyö yerleşimleri, tarım arazileri, yollar, mezarlıklar ve küçük limanlar ile yakın ilişki içindeydi. Alan banliyö özelliklerini Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi’ne kadar korumuştur.

Günümüze ulaşmış kalıntılar dikdörtgen planlı bir platform oluşturmaktadır. Bu platform, Antik dönemde, büyük miktarda toprak dolgusu ve bu dolguyu destekleyen büyük duvarların inşa edilmesi sonucu oluşmuştur. Dolgu toprak ve anıtsal destek duvarları alanda halen görülebilmektedir. Antik dönemde tamamen yeraltında olan platformun alt bölümü sarnıç olarak inşa edilmişti.

Özgün tasarımında sarnıcın batı kısmı, uzun zaman önce çökmüş birbirine paralel dört sıra halinde tuğla kubbe ile örtülüydü. Zaman içinde sarnıcın zemini 2,5-3 metre yüksekliğinde toprakla dolmuş ve bugünkü üstü açık yeşil alan oluşmuştur. ArkeoPark’taki bazı kültürel etkinlikler bu etkileyici alanda gerçekleştirilmektedir. Sarnıcın doğu kısmı, görülmeye değer ve günümüze kadar özgünlüğünü korumayı başarmış bir anıtsal tuğla kubbeyle örtülüdür. Bu kubbeli bölümde sarnıca Samandıra Platosu’ndan su taşıyan kanal da görülebilmektedir.

Alanın kuzeyinde bulunan Sakız Ağacı Patikası, ziyaretçileri platformun üstüne ulaştırmaktadır. Platformda, sarnıcı örten kubbenin üstünde ise halen kazıları sürmekte olan ve Bizans dönemine tarihlenen büyük ölçekli bir kilisenin kalıntıları bulunmaktadır. Özgün tasarımında kilise merkezinin bir kubbe ile örtülü olduğu düşünülmektedir. Kilisedeki kazılarda, yapının güneydoğu köşesinde bir mezar odası ortaya çıkarılmıştır.

Arkeolojik kazılar, platformun üstünde değişik noktalarda sürmektedir. Platformu çevreleyen duvarlara bitişik ve alanın güneydoğu köşesinde bulunan kare planlı kule de kısmen kazılmıştır. Özgün tasarımda kulenin Marmara Denizi’ne bakan oldukça yüksek bir yapı olduğu düşünülmektedir. Platformun doğusunda ve kuzeyinde yapılan kazılarda, platformu çevreleyen sütunlu revağın izlerine ulaşılmıştır.